Kumpulan Penerbit / Supplier Buku Indonesia
  • Kitab Primbon Bektijammal Adammakna Ayah BETAL JEMUR Kitab Primbon Bektijammal Adammakna Ayah BETAL JEMUR Roll over image to zoom in

Kitab Primbon Bektijammal Adammakna Ayah BETAL JEMUR

Kode Produk : JPM33
Penulis : Kangjeng Pangearan Harya Cakraningrat
Penerbit : Buana Raya
Supplier :
X
Anda bisa klik link Supplier untuk melihat koleksi lengkap produknya
Duta Ilmu Supplier Dikirim dari Kabupaten Tuban - Jawa Timur
Kategori : Primbon Mujarobat
Cover : Soft Cover
Dimensi : 15 x 23 cm
Jumlah Halaman : 106
Bahasa : Bahasa Jawa
Berat Produk : 110 gr
Stok Produk : Gudang Duta Ilmu Proses Pengiriman Stok Tersedia. Dikirim dalam 24 Jam

Rp 20.000

Rp 16.000

Transaksi Lewat Tokopedia
Transaksi Lewat Bukalapak

Anda bisa juga menggunakan fasilitas Live Chat dan Email untuk menghubungi kami
Email
Purwaka
Nuwun,anggen kula karaya-raya ngedalaken Kitab Primbon Bektijammal Adammakna punika awit saking kathahing pamundhut sarta pandhesegipun para ingkang sami ngagem kawruh-kawruh ing dalem Kitab-kitab serie Adammakna, awit sadaya sami notol daya-daya enggal saged ngawuningani babaring kawruh ingkang sampun kasebat ing serie Adammakna inggih Betaljemur, Lukmanakim, Atassadhur. Kitab Primbon Bektijammal Adammakna punika kalempakan saking rupi-rupi primbon titilaranipun Raden Hadipati Danurejo VI, (inggih KPH Tjakraningrat), Raden Ngabehi Kartahasmara, Raden Soemididjojo, ingkang baku kapethik saking Kitab Adammakna iyasanipun KPH Tjakraningrat. Ing sapunika rinumpaka tuwin, kaimpun dening warisipun inggih RW.Soembogo.
Kitab Primbon Bektijammal Adammakna punika ngewrat :
ILMU PADHUKUNAN ADHEDHASAR CARAKAN JAWI PUNIKA TILARANIPUN R.SOEMIDJOJO
 
Kitab Rajah tangan : punika tilaran agem dalem panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Haya Tjakraningrat. Punika ngilmu andulu watek-wateking manungsa, lelampahan, ingkang badhe dipun alami, adhedhasar saking wontening gambar-gambar /rajah tangan. Ngilmu Rajah tangan punika sampun kina makina wontennipun kapetang ugi dados pusakaning bangsa Jawi, ananging sampun dangu sanget kasilebipun , dene tuwuhipun malih jalaran saking Eyang Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat. Awit saking kaparengipun amrih kawruh punika boten ical tanpa lari, kawruh wau lajeng lumintir dhateng putranipun inggih Raden Ngabehi Kartahasmara, sarta lajeng kaserat kawrat salebeting Kitab Adammakna salebeting sastra jawi awujud sekar ingkang lajeng dados pusaka tilaran lumintir dhateng putra wayah. 
 
Inggih Kitab Adammakna punika ingkang minangka baboning sadaya Primbon ingkang sapunika sampun kababar kadosta Kitab Primbon Betaljemur Adammakna, Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna, Kitab Primbon Atassadhur Adammakna, Kitab Primbon Bektijammal Adammakna. Ilmu nujum, ilmu padhukunan titilaranipun Raden Ngabehi Kartohasmara serta saking kalempakan titilaranipun Raden Ayu Supartiyah Soemodjojo. Murih sampun ngantos kalebet ing babasan wastra lungsed ing sampiran. Menggah pikajenging suraos sanadyan gadhaha kawruh ingkang mumpuni, yen kawruhipun wau boten wonten pigunanipun tumrap sarira pribadi lumeberipun dhateng 

Review Kitab Primbon Bektijammal Adammakna Ayah BETAL JEMUR


Produk Terkait dengan Kitab Primbon Bektijammal Adammakna Ayah BETAL JEMUR