Kumpulan Penerbit / Supplier Buku Indonesia
  • Baboning Pepak Basa Jawa Baboning Pepak Basa Jawa Roll over image to zoom in

Baboning Pepak Basa Jawa

Kode Produk : DI60938
ISBN : 6026991417
Penulis : Budi Anwari
Penerbit : Genta Group Production
Supplier :
X
Anda bisa klik link Supplier untuk melihat koleksi lengkap produknya
Duta Ilmu Supplier Dikirim dari Kabupaten Tuban - Jawa Timur
Kategori : Bahasa Arab, Jawa, Santri & 3 Bahasa
Cover : Soft Cover
Dimensi : 15x23 cm
Jumlah Halaman : 368 hal
Bahasa : Bahasa Indonesia
Berat Produk : 357 gr
Stok Produk : Gudang Duta Ilmu Proses Pengiriman Stock di Gudang Supplier

Rp 60.000

Rp 54.000

Transaksi Lewat Tokopedia
Transaksi Lewat Bukalapak

Anda bisa juga menggunakan fasilitas Live Chat dan Email untuk menghubungi kami
Email

Buku Baboning Pepak Basa Jawa ini merupakan buku pepak edisi lengkap, yang mengupas tuntas : Bab ruparupakawruh, paramasastra, kawruh basa, kasusastraan, aksara jawa, wayang purwa, tanggap wacana, babagan layang, pacelathon, crito basa jawa, lan gambar wayang.

1. Rupa-rupa Kawruh: Kewan, Tetuwuhan, Manungsa, Pepindhan, Sanepan, & Kawruh Liyaliya
2. Paramasastra: Pamilahe Tembung, Silahsilahing Tembung. Silah-silahing Ukara
3. Kawruh Basa: Pamilahe Basa Manut Unggahungguhe, Tembung Ngoko-Krama Madya-Krama Inggil, Tembung Padha Tegese, Kosok Balen, Saroja, Garba, Entar, Dasanama, Basa Kawi, Camboran, Kerata Basa, Rurabasa, Plutan, & Yogaswara
4. Kasusastraan: Paribasan, Bebasan, Saloka,Cangkriman, Wangsalan, Parikan, Tembang Macapat, Purwakanthi, Tembang Dolanan, Geguritan
5. Aksara Jawa: Asal usul Aksara Jawa, Aksara Nglegena, Angka Jawa, Pasangan, Swara, Murdha, Rekan, & Sandhangan
6. Wayang Purwa: Satriya lan Kesatriyane, Pandhita lan Pertapane, Ratu lan Negarane, Pusaka lan Aji-aji, Dewa lan Kahyangane, Panggonan lan Barang ing Kahyangan, Dasanama Jeneng ing Pewayangan, Wewatake Wayang, Silsilahing Pandawa lan Kurawa, Astha Brata, Urutane Crito Lakon Wayang, Tembung ing Pewayangan, & Gamelan
7. Tanggap Wacana: Purwaka, Ancase Sesorah, Wigati Nalika Sesorah, Urut-urutane Sesorah, Metode Sesorah, & Tuladha Sesorah
8. Babagan Layang: Layang Ulem, Ijin, Lelayu, Anak marang Wong Tuwo, & Wara-wara
9. Pacelathon
10. Crita Basa Jawa
11. Wayang

Review Baboning Pepak Basa Jawa


Produk Terkait dengan Baboning Pepak Basa Jawa