Kumpulan Penerbit / Supplier Buku Indonesia
  • Kamus Lengkap Sunda Kamus Lengkap Sunda Roll over image to zoom in

Kamus Lengkap Sunda

Kode Produk : DI69933
ISBN : 9797300625
Penulis : Budi Rahayu Tamsyah
Penerbit : Pustaka Setia
Supplier :
X
Anda bisa klik link Supplier untuk melihat koleksi lengkap produknya
Setia Books Supplier Dikirim dari Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Kategori : Bahasa Arab, Jawa, Santri & 3 Bahasa
Cover : Soft Cover
Dimensi : 15 x 21 cm
Jumlah Halaman : 752
Bahasa : Bahasa Indonesia
Berat Produk : 400 gr
Stok Produk : Gudang Supplier Proses Pengiriman Stock di Gudang Supplier
Harga Grosir : Rp 52.250 (minimal pembelian 5)

Rp 55.000

Rp 49.500

Transaksi Lewat Tokopedia
Transaksi Lewat Bukalapak

Anda bisa juga menggunakan fasilitas Live Chat dan Email untuk menghubungi kami
Email

Sakawitna, ieu kamus téh disusun dumasar kana kaperyogian enggoning ngajarkeun basa sunda disakola. Margi kabuktosan, para siswa téh kirang nyangking kabeungharan kecap basa Sunda anu jembar. Malih dina sawatawis kecap mah langkung mikawanoh kecap Indonésiana tibatan kecap basa Sundana. Upamina baé kanggo kecap reueus, bagja sareng resep. Teu sakedik para siswa anu langkung wanoh kana basa Indonésia kanggo eta kecap-kecap, nyaeta bangga, bahagia, sareng suka atanapi senang.

Namung, dina sawatawis paguneman sareng para guru basa Sunda sanésna, diantawisna nalika lumangsungna Kongrés Basa Sunda taun 1993 di gedong Merdeka, Bandung: Tétéla hal anu sarupi kitu téh karandapan ogé ku aranjeuna. Upami anu ngawulangna diwewengkon Botabék mah, dina paguneman sadidintenna ogé seuseueurna mah tos nganggo basa Indonésia (Jakarta) baé.

Dumasar kadinya, anu kawitna curat-corét samporét téh, langkung dijembaran deui. Sanaos kitu, éntrina mah angger dijojoan anu sakintenna seueur dianggo dina paguneman sadidinten. Sakedahna memang, pilihan éntri téh dumasar kana panalungtikan anu gemet. Namung, kumargi waktos anu samporet, sedengkeun masalah anu aya numutkeun sim kuring saparakanca teu saé upami teu dipaliré, pilihan éntri téh mung dumasar kana asumsi baé. Mugia kanggo kapayunna tiasa digarap kupara ahli basa Sunda.

Ieu kamus dijudulan Kamus Lengkep, sanes lengkep éntrina anu dimaksad téh, namung lengkep jenisna. Bagian kahiji, Sunda-Indonésia. Bagian kadua, Indonésia-Sunda. Bagian katiluns Sunda-sunda.

Tangtos ari kakirangan mah aya baé, sim kuring saparakanca neda silih hapuntenna. Mugia henteu ngirangan maksad kanggo ngeuyeuban pabukon Sunda enggoning nanjeur-ajegkeun basa katut budaya Sunda.

Review Kamus Lengkap Sunda


Produk Terkait dengan Kamus Lengkap Sunda