Ada Stok
Alquran & Terjemah
AL MUYASSAR Alquran Latin & Terjemah
Rp 252,000
Rp 201,600
Dapatkan Potongan 20%

Segala puji dan sanjungan hanya berhak kita panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya yang Mahaluas hingga tak terbatas ruang dan waktu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., nabi besar yang diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Semoga pula salawat dan salam-Nya terlimpahkan kepada segenap keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang berketetapan mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Al-Quran bagi umat Islam mempunyai arti penting sebagai Kitab Suci dan pedoman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sebagai Kitab Suci dan pedoman hidup, Al-Qur'an perlu dipahami secara baik agar dapat dihayati dan diamalkan ajarannya. Di sinilah arti penting kehadiran Al-Quran dan Terjemahannya ini, terutama bagi masyarakat kita yang sebagian besar kurang memahami bahasa Al-Qur'an. Demikian, semoga Al-Qur'an dan Terjemahannya ini memberikan manfaat dan dapat memandu mereka yang ingin mengetahui kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam. Akhirnya dengan selalu mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah SWT., kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan yang besar dalam proses penerbitan Al-Qur'an dan Terjemahannya ini. Semoga upaya kita ini mendapat rida-Nya. Amin.

Berat: 3310g
Pengiriman
Kirim ke:
Dikirim dalam 24 jam,
(Setelah pembayaran dikonfirmasi)